Jordtyper och jordförbättring

apr
02

Jordtyper och jordförbättring

När du planerar för en trädgård behöver du veta vilken typ av jord och jordarter du har på din tomt. Om du exempelvis har en naturtomt eller en äldre trädgård kan du ha olika typer av jord. En bra jord ska vara genomsläpplig, full av näring, hålla fuktighet och full med organiska material. Du kan exempelvis behöva förbättra en del jordtyper för att få en bra jord att odla i. Vid nybyggda villor är problemet många gånger att jorden har pressats ihop av tunga maskiner så att växter inte trivs eftersom jorden tar skada av denna typ av hårdpackning. En lösning till packad jord är att vända på jorden med spade och luckra upp den hårda jorden. När jorden är uppluckrad bör den gödslas med naturgödsel och gärna organiska material som exempelvis löv.

Sandjord och lerjord

Jord med mycket sand är fattig på näring men kan förvandlas till odlingsjord när man blandar den med organiska material på samma sätt som packad jord. Däremot bör man inte blanda med torvströ eller torvmull eftersom effekten är kortlivad och ger inte mycket näringstillskott. Det finns dock nästan alltid undantag då exempelvis liljor stortrivs i sandjord, gärna blandad med torv.

En jord som håller fuktighet är lerjord, men när den är för styv kan man den förbättras med organiskt material. Många menar att man kan blanda tung lerjord med sand för att få den mer lättarbetad men det är tyvärr en kortlivad lösning då jorden i slutändan kan bli cementliknande. Blommor som föredrar lerjord är rosor och Pioner men flertalet växter trivs i förbättrad lerjord.

Jordtyper är viktiga när du planerar för din trädgård, men jorden är som sagt enkel att förbättra så att den blir perfekt för dina växter.

About niclas