Skapa ett hållbart hus och trädgård

jul
29

Skapa ett hållbart hus och trädgård

Coronakrisen har visat vikten av självförsörjning, det vill säga att Sverige själv kan producera de grödor och den mat vi behöver. Men det är endast tre livsmedel som vi klarar av att producera vårt eget behov av, nämligen morötter, socker och spannmål. Allt fler har därför börjat inse att det är bra att själv odla sina grödor för att vara säker på att ha mat på bordet, om en pandemi eller annan kris drabbar samhällets matförsörjning.

För att framställa den bästa maten är det bra att tänka på den biologiska mångfalden och odla ekologiskt. Många lever också i osunda hus med byggnadsmaterial som innehåller radon. En säker radonsanering kan då behövas för att skapa ett hus som är hållbart och tryggt att leva i. Numera finns det också ett radonbidrag som är möjligt att använda för att få ner kostnaden.

Odla ekologiskt i trädgården

Att odla ekologiskt är bra för den biologiska mångfalden samtidigt som det minskar mängden växtgifter vi får in i våra kroppar. För att hålla trädgårdsjorden i bra skick är det bra att odla med växelbruk, vilket innebär att odla olika grönsaker på en plats från år till år. Det går också att undvika att använda bekämpningsmedel genom att uppmuntra nyttodjur i trädgården, som grodor, fåglar och daggmaskar som på olika sätt gör nytta för dina grödor.

Förbättra trädgårdens biologiska mångfald

Biologisk mångfald i trädgården gör inte bara att du får fler vackra fjärilar och andra djur att titta på under sommaren, det är också en förutsättning för vår överlevnad. Jordarna blir utarmade och den biologiska mångfalden minskar allt mer när vi använder kemiska bekämpningsmedel.

Det finns också många andra sätt att förbättra den biologiska mångfalden i trädgården. Genom att sätta upp bihotell och att låta bli att klippa gräsmattan kan vi bevara fler av de livsnödvändiga pollinerarna som är nödvändiga för vår matframställning. Vi behöver rädda så många djur och växter som möjligt från utrotning för att själva kunna överleva. Med hjälp av friska och välfungerande ekosystem får vi många ekosystemtjänster som vattenrening, pollinering och kontroll på skadedjur. När vi förlorar arter så är det inte bara vår livsmedelsförsörjning som hotas. Mellan 50 000 och 70 000 växtarter används i vår moderna och traditionella medicin. För att överleva själva måste vi alltså bevara den biologiska mångfalden, och våra egna trädgårdar är ett bra ställe att börja på.

About niclas